ХҮН Академийн улс төрийн манлайллын хөтөлбөрт залуусаа урья!

2020.10.125 129

Шинэ цагийн Монголыг шинэ цагийн залуус л бүтээнэ. Бид ХҮН академийн хөтөлбөрөөр дамжуулан залуусынхаа хүсэл тэмүүллийг өрдөж, мэдлэг, мэргэжлээсээ ха