Монголын ХҮН ДЭЭД хөгжлийн загвар (2019-5-14)
Дэлгэрэнгүй ...
Илтгэл, лекц

Монголын ХҮН ДЭЭД хөгжлийн загвар (2019-5-14)

2020.10.105 91

ХҮН ДЭЭД үзэл баримтлал ба Монголын хөгжлийн гарцын талаар. Намуудын дарга нар, судлаачид оролцсон ТҮМНИЙ 76 уулзалт. 2019 оны 5 сарын 14.

Хөгжлийн гарц ба улс төрийн нам (2016-3-17)
Дэлгэрэнгүй ...
Илтгэл, лекц

Хөгжлийн гарц ба улс төрийн нам (2016-3-17)

2020.10.105 49

Монголын улс төрд зорилго, үзэл баримтлалтай, зарчимтай шинэ улс төрийн хүчин зайлшгүй шаардлагатай талаар ярив. 2016 оны 3 сарын 17-ны өдөр, IT парки

Монголчууд бид хаана байна? Хаашаа явах ёстой вэ? (2015-4-28)
Дэлгэрэнгүй ...
Илтгэл, лекц

Монголчууд бид хаана байна? Хаашаа явах ёстой вэ? (2015-4-28)

2020.10.105 69

Түүхэн хөгжлийн үе шатууд болон Монголын доройтол, амжилтын учир шалтгаан. Монголын хөгжлийг бүтээхийн тулд одоо бид юу хийх ёстой талаар.Үндэсний Хөг

Дэмжигчдийн уулзалт дээр хэлсэн үг (2018-12-5)
Дэлгэрэнгүй ...
Илтгэл, лекц

Дэмжигчдийн уулзалт дээр хэлсэн үг (2018-12-5)

2020.10.275 55

ХҮН-ын гишүүд, дэмжигчдийн уулзалт дээр хэлсэн үг. 2018/12/05-ны өдөр.

Энэ цагийн бүтээгч залуус та бүхнийг урьж байна.

Ментор Бүтээх