Лениний буюу Үлэг гүрвэлийн музей нурах нь

2020.10.105 91

Музейн зориулалтаар барьсан ганц барилга, архитекторын сайн бүтээл. Улс төрийн ашиг хонжооны золиос болсоор нурах нь цаг хугацааны асуудал болсон