Хуушуур түлэхгүй, хагалахгүй хайрах туршлага

2020.10.305 201

Хуушуур хайрахад пис пас, түс тас, бөөн хиншүү болчих гээд зовлонтой байдаг байлаа. Саяхнаас л учрыг нь бүрэн олж, хагалахгүй, түлэхгүй, түүхийрү