Улс төрч гэж УИХ-ын гишүүнийг хэлдэггүй.
Бусдын төлөө, нийтийн төлөө ажил, санаачилга, үг бүр улс төр.

Улс төр гэж юу вэ? Уухай хөдөлгөөн (2020-2-20)
Дэлгэрэнгүй ...
Улс төр гэж юу вэ?

Улс төр гэж юу вэ? Уухай хөдөлгөөн (2020-2-20)

2020.10.305 85

Жинхэнэ улс төр Монголд сох дутаж байгаа учраас утаа, түгжрэлээсээ ч салж чадахгүй байгаа юм. Иймээс, мэдлэг, итгэл үнэмшилд суурилсан, улс төрийн зор

Улс төрөө өөрчлөхгүй л бол улс өөрчлөгдөхгүй
Дэлгэрэнгүй ...
Улс төр гэж юу вэ?

Улс төрөө өөрчлөхгүй л бол улс өөрчлөгдөхгүй

2020.10.295 58

Улс төрөө өөрчлөхгүй л бол улс өөрчлөгдөхгүй...

Бид XYH-ыг хэн нэгний төлөө үүсгэн байгуулаагүй (2016-3-11)
Дэлгэрэнгүй ...
Улс төр гэж юу вэ?

Бид XYH-ыг хэн нэгний төлөө үүсгэн байгуулаагүй (2016-3-11)

2020.10.315 100

Энэ 2016 оны 3 сарын 11-ны бичлэг бөгөөд бол иргэд, дэмжигчиддээ хандан явуулж байсан уриалга юм. Бид ХҮН-ыг богино хараатай улс төрчид, хувийн а

Энэ цагийн бүтээгч залуус та бүхнийг урьж байна.

Ментор Бүтээх