Улс төр гэж юу вэ? Уухай хөдөлгөөн (2020-2-20)

Жинхэнэ улс төр Монголд сох дутаж байгаа учраас утаа, түгжрэлээсээ ч салж чадахгүй байгаа юм. Иймээс, мэдлэг, итгэл үнэмшилд суурилсан, улс төрийн зориг гаргаж чадах шинэ цэвэр улс төрийн хүчин, улс төрчид Монгол Улсад зайлшгүй хэрэгтэй болж байна.