Нийтийн эзэмшлийн газрыг гэрчилгээжүүлж авах ёстой

Нийтийн эзэмшлийн нэртэй ч дарга нарын гараар орж зарагддаг хэний ч биш газрыг гэрчилгээжүүлж, нийтийн эзэмшлээр нь баталгаажуулж авах ёстой.