Ажилтны амжилт менежерээс хамаардаг

Буруу ишилсэн сүх шиг, халахаас өөр аргагүй хүн байдаг. Гэхдээ ихэнхи тохиолдолд (98%) удирдаж, ахалж байгаа хүнээс л тэр хүний, тэр багийн өнгө амжилт амьдрал шууд хамаардаг юм.