Хаана ажилд орох вэ?

Хаана ажилд орох вэ?
Ажиллах газар, хамтрах хүмүүсээ сонгох.
Эцэг эхчүүд учрыг нь ойлгохыг хүсэлгүй алдартай компани, өндөр цалин, том брэнд яаран хүсэж шаардаад байх шиг харагддаг шүү... буруу биш ч бодож байцгаая. Хураах